Waarom Fun in tennis (F.I.T.)?


Het belangrijkste streefdoel van de leraars is om de leerlingen, zowel kinderen als volwassenen, zoveel mogelijk plezier in deze schitterende sport te bezorgen.

Ons korte termijndoel is een omgeving en sfeer tijdens de lessen te creëren die de leerlingen zin geeft om te tennissen, om regelmatig te komen oefenen (ook buiten de lessen om) en op die manier te verbeteren.

Immers, de voornaamste redenen waarom kinderen met tennis beginnen, zijn: actief bezig zijn, samen met vriendjes spelen, het spel technisch onder de knie krijgen, maar vooral plezier hebben.

Vandoor ook de uitgangspunten van F.I.T. :


  1. -Fun

  2. -Techniek en tactiek spelenderwijs aanleren

  3. -Bewegen

  4. -Nog meer fun

Op lange termijn willen we jullie een activiteit bezorgen waar je levenslang plezier van kan hebben: veel vrienden maken en op een gezonde, sportieve manier vrije tijd invullen. Het is meteen ook een ideale manier om in familieverband “quality time” door te brengen.


Aarzel dus niet: 
tijd om ook Fun In Tennis te krijgen!


Dirk Van den Bril