Vanaf half april tot einde juni worden er op Tennishal Alpheus (aan ’t Rooi), T.C. Ter Rivieren (Boekenbergpark) en Esso t.c. (Deurne, Boekenberglei) lentelessen georganiseerd en dit zowel voor absolute beginners als competitiespelers. Tijdens deze lessen ligt de nadruk op plezier, bewegen en d.m.v. leuke en leerrijke tennisspelletjes en –situaties technisch en tactisch inzicht bijbrengen. 

Jarenlange ervaring heeft geleerd dat niet één specifieke methode bestaat om deze sport aan te leren, maar zeker is wel dat de spelgeoriënteerde aanpak zowel voor kinderen als volwassenen stimulerend werkt en het plezier in de sport doet toenemen.

We zorgen voor voldoende uitdaging en succesbeleving tijdens de trainingen, want té moeilijk of té makkelijk zijn twee zaken die nefast zijn en de interesse in tennis doen afnemen. Wij geloven in een positieve, enthousiaste benadering waarbij het geloof in eigen kunnen stelselmatig groeit.

Tenslotte besteden we ook veel aandacht aan het sociale aspect. We leren de kinderen hoe ze goed kunnen samenwerken op het terrein, om met winnen en verliezen om te gaan en respect te hebben voor de tegenstrever. 

Daarom wordt er ook zoveel zorg aan de planning besteed. Niet enkel met het spelniveau wordt rekening gehouden maar er wordt ook voor gezorgd dat je je goed voelt in je groep, nieuwe vrienden maakt om zo ook naast de lessen regelmatig met elkaar eens een balletje te  komen slaan.